Cortina Interior

Cortines dissenyades per a la instal·lació a interiors.

Acabats:

  • Enrotllable: Cortines d’obertura i tancament horitzontal amb un tub d’enrotllament superior i perfil de contrapès inferior.
  • Verticals: Cortines d’obertura i tancament vertical per lliscament, amb diferents amplades de lames.
  • Nit i dia: Cortines d’obertura i tancament horitzontal amb un tub d’enrotllament superior i perfil de contrapès inferior, amb la característica de poder fer coincidir franges opaques o permetre l’entrada de llum per les franges translúcides.
  • Veneciana: Cortines d’obertura i tancament horitzontal amb lames horitzontals oscil·lants per a graduar l’entrada de llum i visibilitat.
  • Panel japonès: Cortines d’obertura i tancament vertical per lliscament mitjançant guia amb diversos carrils, amb diferents amplades de lames.

Accionament:

  • Manual: Obertura i tancament mitjançant cadeneta o manovella.
  • Elèctric: Obertura i tancament mitjançant operador tubular i accionat mitjançant un comandament a distància monocanal o multicanal, o un polsador mecànic.
  • App: Obertura i tancament mitjançant aplicacions i podent escollir des de fora de l’habitatge.

Teixits:

Exceptuant les venecianes, que són d’alumini o fusta, la resta d’acabats poden ser amb una gran varietat de teixits depenent de la funcionalitat i servei que necessiti el client. Gran gamma de teixits específics, antibacterians, opacs, microperforats…

Colors d’alumini

Disposem d’una àmplia col·lecció de colors i combinacions, tant de guies, suports, cadenetes i perfils de contrapès.