Pèrgola Bioclimàtica

Pèrgola sense teixit composta principalment d’alumini. Consta d’unes lames paral·leles o perpendiculars oscil·lants permetent la ventilació en cas de ser necessari i creant espais utilitzables tot l’any donant una major protecció solar, a la pluja i al vent. En aquest sistema l’estructura queda completament recta, permetent la canalització d’aigua a través de les lames i canals interiors fins a les potes o canalitzacions existents.

Acabats:

 • Entre parets o a estructura existent: s’integra a l’obra existent ancorant les guies i canals.
 • Paret – porteria: sortint des de la façana i fins a una porteria davantera integrada al sistema.
 • Autoportant: amb potes perimetrals integrades al sistema, sense la necessitat de subjecció a façana o estructura complementària.

Accionament:

 • Manual: obertura i tancament mitjançant una manovella.
 • Elèctric: obertura i tancament mitjançant operador tubular i accionat amb un comandament a distància monocanal o multicanal, o un polsador mecànic.
 • Automàtic: obertura i tancament mitjançant operador tubular i accionat amb un comandament a distància monocanal o multicanal i un sensor de Sol i vent (opció de Sol desconnectable).
 • App: obertura i tancament mitjançant aplicacions i podent escollir des de fora de l’habitatge.

Oferim una amplia gamma d’operadors tubulars amb cable, bateries o panells solars

Colors d’alumini:

Disposem de tota la carta RAL i els texturats amb els materials lacats al forn. Els dividim en colors bàsics, habituals i la resta de RAL, depenent del sistema.

Combinables amb els accessoris de PVC en blanc o negre.

Podem combinar el color de les lames i el dels perfils perimetrals.

Complements:

 • Tancament perimetral mitjançant vidres o tendals.
 • Il·luminació a les lames mitjançant focus LED amb comandament de regulació d’intensitat.
 • Il·luminació perimetral ambiental mitjançant tires LED amb comandament de regulació d’intensitat.
 • Sistemes de so i climatització integrats a la estructura.